Erhvervsrettet forskning

Den Vidende Virksomhed arbejder forskningsbaseret, hvilket betyder, at al rådgivning og alle forløb tager udgangspunkt i den nyeste forskning på området.

Grundet Annabeth Aagaards forskningsmæssige baggrund varetager Den Vidende Virksomhed også anvendelsesorienterede forskningsprojekter i samarbejde med mange forskellige virksomheder, organisationer, universiteter og NGO'er.
Disse erhvervsrettede og/eller ikke-erhvervsrettede forskningsprojekter etableres i samarbejde med og til udvikling af den/de deltagende organisationer og til gavn for forskningen på det specifikke område.

Dataindsamlingen afstemmes, gennemføres og godkendes med den/de deltagende virksomheder og organisationer og anvendes til at skabe ny viden til gavn for den/de deltagende organisationer og deres forretning og udvikling.

Konkrete forslag til forskningsprojekter kan fremsendes direkte til Annabeth Aagaard via kontaktsiden.