LEDELSE, CSR & STRATEGI


Den Vidende Virksomhed er specialiseret indenfor ledelse, CSR, strategiudvikling og strategiimplementering, og har udarbejdet og implementeret strategier for nogle af Danmarks største private og offentlige virksomheder, heriblandt: Danisco, VELUX, H. Lundbeck A/S, MTHøjgaard, Vejdirektoratet, Ringkøbing Skjern Kommune, Kromann Reumert, BechBruun etc.

Rådgivning, udviklingsaktiviteter, workshops og foredrag som del af et strategiforløb målrettes, udvikles, gennemføres og implementeres altid i tæt samarbejde med kunden og i henhold til organisationens unikke karakteristika, kultur og udfordringer samt kundens behov og ønsker. Alle strategi- og udviklingsforløb inddrager effektmål og effektmålingsredskaber som en integreret del for at sikre optimale resultater og anvender train-the-trainer metoden.

Den Vidende Virksomhed varetager strategiudvikling og strategiimplementering indenfor bl.a. følgende områder:

Videnstrategi

Innovationsstrategi

HR strategi

CSR strategi

Forretningsstrategi

Netværksstrategi

Kundeudtalelse fra strategiudvikling og - implementering

H. Lundbeck A/S, Executive Vice President, Peter Høngaard Andersen

"Forskningsområdet på H. Lundbeck A/S har i forbindelse med en større omstilling af fokus i 2005-2008 arbejdet intenst med kultur og innovation. Vi anvendte i den proces Annabeth Aagaard, fra Den Vidende Virksomhed, som rådgiver og udviklingskonsulent. Dette arbejde var en af tre grundpiller i vores nuværende strategi, 'Lundbeck Research 2020'. Annabeth gennemførte i forbindelse med denne proces indledende en intern innovationsanalyse af status og efterfølgende, i samarbejde med ledelsen, en udvikling af en Lundbeck specifik innovationsstrategi. Denne innovationsstrategi blev senere, over en længere periode integreret med medarbejderne og efterfølgende modificeret., baseret på input herfra. Derefter var Annabeth sammen med ledelsesgruppen ansvarlig for implementering i organisationen, samt efterfølgende effektmåling. Baseret på den succesfulde transformation Lundbecks forskningsorganisation har været igennem de sidste par år, kan jeg varmt anbefale Annabeth Aagaard og Den Vidende Virksomhed til andre organisationer, der gerne vil arbejde seriøst og målrettet med innovation, idéudvikling og udvikling af innovationsstrategier."


Kundeudtalelse fra strategiudvikling og - implementering

Danisco Innovations A/S, Vice President Hans Elbek Pedersen

"Danisco Innovations har haft et meget positivt og konstruktivt samarbejde med Annabeth Aagaard som ledelses-rådgiver i forbindelse med Danisco Innovations videnledelses integrationsforløb. Rådgivningen har indbefattet udarbejdelse af videnledelses integrationsforløbet inkl. gennemførelse af videnanalyse, videnstrategi, viden-aktiviteter, videnledelses konference samt sparring omkring kommunikation, vidensystemer og videndelingsnetværk etc. Vi har været meget tilfredse med rådgivningsforløbet med Annabeth Aagaard og Den Vidende Virksomhed og har valgt at fortsætte samarbejdet, og kan derfor varmt anbefale Den Vidende Virksomhed til andre organisationer, som arbejder seriøst med viden, ledelse og strategi".