Den Vidende Virksomhed

Kundeudtalelser


Kromann Reumert

Videnchef Poul Jensen:

"Kromann Reumert har i flere år anvendt Den Vidende Virksomhed som rådgivningshus og med stor succes. Den Vidende Virksomhed har bl.a. bidraget til udvikling af Kromann Reumerts videnstrategi, deltaget på videnseminarer, rådgivet om vidensystemer, kompetencedatabaser, kommunikation, videnambassadører og mange andre viden- og kompetenceopgaver. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet og anbefaler varmt Den Vidende Virksomhed og Annabeth Aagaard til organisationer, som ønsker at arbejde seriøst og målrettet med deres videnledelse og kompetencestyring."


TRYG

Centerchef Kristian Jensen:

"Tryg afholdte for nyligt et seminar for ca. 100 medarbejdere og deres ledere fra 4 servicecentre i region Fyn/ Sydjylland, indenfor emnet "Forandringsledelse og forandrings-parathed". Arrangementet blev udviklet og gennemført meget positiv og professionelt af Annabeth Aagaard, med et inspirerende foredrag om forandringsprocesser, værktøjer og motivation til forandring, der blev fuldt op med aktive medarbejderwork-shops, og som mundede ud i medarbejdernes egne præsentationer af løsningsforslag.

Effekten af seminardagen var meget tydelig med en væsentlig mere positiv indstilling overfor forandrings-processen og en stor grad af medarbejdercommitment. Vi siger tak til Annabeth for en alletiders seminardag, og anbefaler hende varmt til andre virksomheder, som arbejder med forandringsledelse og forandringsprocesser."


VELUX A/S

Vice president, HR, Niels Espersen:

"Vi har med stor succes anvendt Annabeth Aagaard & Den Vidende Virksomhed som rådgiver og facilitor på udviklingsforløb for HR VELUX med integration af HR KAM struktur, kortlægning af HR kunde- og behovsanalyse og udvikling af HR strategi for VELUX og kan kun anbefale andre organisationer at bruge Annabeth Aagaard og Den Vidende Virksomhed til lignende forløb."


Bramidan

Eksportchef Jørgen Lassen:

"I forbindelse med et forhandlerseminar med deltagelse af 98 personer fordelt på 34 lande, hyrede vi Annabeth Aagaard til at fortælle om Innovation. Innovation går på tværs af grænser og kulturer og vore kunder - såvel som vi - var begejstrede for Annabeth Aagaards inspiration og brug af konkrete værktøjer. Hvis muligheden byder sig, vil vi helt sikkert overveje Annabeth Aagaard igen."


H. Lundbeck A/S

Executive Vice President, Peter Høngaard Andersen:

"Forskningsområdet på H. Lundbeck A/S har i forbindelse med en større omstilling af fokus i 2005-2008 arbejdet intenst med kultur og innovation. Vi anvendte i den proces Annabeth Aagaard, fra Den Vidende Virksomhed, som rådgiver og udviklingskonsulent. Dette arbejde var en af tre grundpiller i vores nuværende strategi, 'Lundbeck Research 2020'.

Annabeth gennemførte i forbindelse med denne proces indledende en intern innovationsanalyse af status og efterfølgende, i samarbejde med ledelsen, en udvikling af en Lundbeck specifik innovationsstrategi. Denne innovationsstrategi blev senere, over en længere periode integreret med medarbejderne og efterfølgende modificeret., baseret på input herfra. Derefter var Annabeth sammen med ledelsesgruppen ansvarlig for implementering i organisationen, samt efterfølgende effektmåling. Baseret på den succesfulde transformation Lundbecks forskningsorganisation har været igennem de sidste par år, kan jeg varmt anbefale Annabeth Aagaard og Den Vidende Virksomhed til andre organisationer, der gerne vil arbejde seriøst og målrettet med innovation, ideudvikling og udvikling af innovationsstrategier. "


IBM

Manager Distribution Sector, DK, Uffe Byskov:

"Vi anvendte Annabeth Aagaard fra Den Vidende Virksomhed til inspiration gennem et foredrag om 'Det lykkelige arbejdsliv' - deltagerne var ledere fra nogle af Danmarks største virksomheder. Foredraget blev afholdt på Falsled Kro og og Annabeth bidrog med inspiration, indsigt og konkrete værktøjer målrettet deltagerne. Vi modtog positive tilmeldinger fra deltagerne og kan derfor varmt anbefale Annabeth Aagaard til lignende arrangementer."


DR Kultur

Direktør, Morten Hesseldahl:

"Tak for et særdeles kompetent og levende oplæg på vores ledelseskonference i DR Kultur. Det var nyttigt og inspirerende og udløste strålende feed back fra deltagerne. "


Vejdirektoratet

Kvalitetskoordinator, Anne Marie Flensted:

"Vejdirektoratets Anlægsdivision har anvendt Annabeth Aagaard som rådgiver og facilitator igennem de sidste par år i forbindelse med organisationens udvikling, implementering og forankring af videnstrategi.


Danisco Innovations A/S

Vice President Hans Elbek Pedersen:

"Danisco Innovations har haft et meget positivt og konstruktivt
samarbejde med Annabeth Aagaard som ledelsesrådgiver i forbindelse med
Danisco Innovations videnledelses integrationsforløb. Rådgivningen har
indbefattet udarbejdelse af videnledelses integrationsforløbet inkl.
gennemførelse af videnanalyse, videnstrategi, Videnaktiviteter,
videnledelses konference samt sparring omkring kommunikation,
vidensystemer og videndelings-netværk etc. Vi har været meget
tilfredse med rådgivningsforløbet med Annabeth Aagaard og Den Vidende
Virksomhed og har valgt at fortsætte samarbejdet, og kan derfor varmt
anbefale Den Vidende Virksomhed til andre organisationer, som arbejder
seriøst med viden, ledelse og strategi."


Ringkøbing-Skjern Kommune

Direktør Anette Ørbæk Andersen:

"Ringkøbing-Skjern kommune valgte Den Vidende Virksomhed som
samarbejdspartner på 5 seminarer om Den lærende organisation for alle
ledergrupper i kommunen. Direktør Annabeth Aagaard, som var vores
kontakt igennem hele forløbet, leverede et meget professionelt og
velforberedt produkt, som var skræddersyet til vores behov og ønsker.
Med inspirationsindlæg, praktiske workshops, lærerige cases samt
handleplaner, blev læring og Den Lærende Organisation gjort konkret og
målbar. Deltagerne fik både inspiration og en værktøjskasse til
deres eget arbejde med Den lærende Organisation. "


FLSmidth A/S

General manager, Mads Jespersen:

"I forbindelse med et globalt R&D udviklingsforløb omkring High Performance Teams anvendte vi Annabeth Aagaard fra Den Vidende Virksomhed som rådgiver, facilitator og udviklingskonsulent. Teamudviklingsforløbet indeholdte flere faser og aktiviteter, hvor pre-assessment, udviklingsseminar med kortlægning af teamværdier og udviklingsplaner samt diverse opfølgningsaktiviteter var elementer heri. Annabeth Aagaard udviklede og gennemførte forløbet yderst professionelt, intuitivt og til både ledelsens og medarbejdernes store tilfredsstillelse. "


Danske Bank DK

Senior Konsulent i Business Development Søren Ravn Mortensen:

"I forbindelse med integrationen af ca. 130 medarbejdere fra Realkredit Danmarks privatmarked i Danske Banks filialnet, bidrog Annabeth Aagaard som udvikler, foredragsholder og coach på to sammenhængende introduktionsforløb i oktober/november 2007. Temaer for forløbene var den personlige forandringsproces, værdifællesskab og samarbejdsaftaler med nye kolleger.

Annabeth Aagaard har et smittende engagement og en høj grad af troværdighed. Disse kvaliteter bidrog sammen med indholdet i dagenes aktive workshops til, at medarbejdere og ledere "købte ind" på konkrete værktøjer og viden til at håndtere forandringsprocessen. Vores medarbejdere har givet udtryk for, at Annabeths bidrag har gjort en positiv forskel for den store forandring, de står overfor."


Center for Erhvervsudvikling, Sønderborg

Marketing- og Netværkskonsulent, Ken Holm Thomsen:

"Annabeth Aagaard leverede et indlevende og engageret foredrag omkring emnet "Videndeling og videnledelse" hos Center for Erhvervsudvikling i Sønderborg. Vekslen mellem foredrag og dialog gjorde at deltagerne fik en lærerig og udbytterig eftermiddag, krydret med mange gode cases fra andre virksomheder. Et arrangement vi kun kan anbefale til andre - evalueringen var helt i top. "


Danske Bank DK

Senior Konsulent i Business Development Søren Ravn Mortensen:

"I forbindelse med integrationen af ca. 130 medarbejdere fra Realkredit Danmarks privatmarked i Danske Banks filialnet, bidrog Annabeth Aagaard som udvikler, foredragsholder og coach på to sammenhængende introduktionsforløb i oktober/november 2007. Temaer for forløbene var den personlige forandringsproces, værdifællesskab og samarbejdsaftaler med nye kolleger.

Annabeth Aagaard har et smittende engagement og en høj grad af troværdighed. Disse kvaliteter bidrog sammen med indholdet i dagenes aktive workshops til, at medarbejdere og ledere "købte ind" på konkrete værktøjer og viden til at håndtere forandringsprocessen. Vores medarbejdere har givet udtryk for, at Annabeths bidrag har gjort en positiv forskel for den store forandring, de står overfor."


Dansk Magisterforening

Projektleder Rikke Holst:

"Annabeth Aagaard afholdte to succesfulde foredrag for Dansk Magisterforening i henholdsvis århus og København om emnet, "Skab resultater gennem læring, viden og kompetencer". Deltagerne var meget tilfredse, deltog aktivt med spørgsmål og gav positive tilbagemeldinger. Vi anbefaler Annabeth Aagaard som foredrags- holder til andre foreninger og organisationer. "


PID Personalechefer I Danmark

PID-Personalechefer I Danmark, Chairman, CEO, Kim Staack Nielsen HD:

"PID-Personalechefer I Danmark valgte i forbindelse med et netværksmøde for HR-chefer at benytte Annabeth Aagaard fra Den Vidende Virksomhed som indlægsholder omkring krisehåndtering i HR regi. Jeg har hørt en del foredrag om kriseledelse, men Annabeth Aagaards foredrag om effektiv krisehåndtering er et af de bedste. Det var både meget målrettet og løsningsorienteret samt præsenterede konkrete redskaber til hvordan man i praksis håndterer krisen effektivt og professionelt. Annabeth er en meget inspirerende og kompetent formidler, som evner at skabe dialog og vidensudveksling til gavn for deltagerne. Jeg kan derfor anbefale Annabeth Aagaard som indlægsholder og hendes foredrag om effektiv kriseledelse til andre organisationer, der søger ny inspiration, viden og værktøjer. "


Eksportklubben østjylland

Projektleder Inger Schmidt:

"Eksportklubben havde et rigtigt dejligt arrangement med Annabeth Aagaard som foredragsholder. Hun er en utroligt engageret indlægsholder, der er professionel, har blink i øjet, charme, dybt seriøs og brænder for sit arbejde. Man fornemmede at deltagerne var meget med og blev inspireret af hende. Det er ikke så tit, at deltagerne er så medlevende. "


Region Midtjylland

Konsulent Dorte Juul Hansen:

"Region Midtjylland afholdte en netværksdag og havde i den sammenhæng bedt Annabeth Aagaard fra Den Vidende Virksomhed deltage som indlægsholder om effektive netværk og netværksledelse. Annabeth evnede at gøre dette lidt 'fluffy' begreb meget konkret og delte ud af sin store viden på området krydret med praktiske værktøjer til etablering og udvikling af netværk samt inspiration fra diverse cases fra hendes mange andre kunder. Indlægget blev modtaget meget positivt af deltagerne, og vi kan derfor kun varmt anbefale Annabeth Aagaard som indlægsholder til alle andre organisationer."


Viborgegnens Erhvervsråd

Konsulent, Inge Heissel Lindal:

"VIBORGegnens Erhvervsklub afholdt(e) kompetenceforløbet "Din vej til Vækst" i Innovation, HR og Stress- & konflikthåndtering, og sjældent har vi set så gode evalueringer. Annabeth Aagaard formidlede sit budskab fantastisk og både brugte og gav nogle rigtig gode værktøjer, som kursusdeltagerne kan bruge efterfølgende. VIBORGegnens Erhvervsråd kan på baggrund af kompetenceforløbet etablere et HR-netværk. "


Gladsaxe Kommune

Miljøchef, Carsten Sølyst:

"I forbindelse med et stormøde for Miljøsamarbejdet mellem Gladsaxe, Gentofte, Herlev og Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Rudersdal og Frederiksberg kommune valgte vi at entrere med Annabeth Aagaard som facilitator og med inspirationsindlæg og workshops omkring effektiv videndeling og videnudvikling. Det var et godt valg og en stor succes!

Annabeth er tydeligt meget kompetent og vidende indenfor sit område, underholdende og positiv og supplerede med en liste af gode og relevante virksomhedscases og direkte anvendelige videnværktøjer. Hun havde sat sig grundigt ind i vores organisation og relaterede konkret og direkte til vores dagligdag. Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra vores medarbejdere, som allerede er i gang med at integrere flere af de præsenterede redskaber. Vi kan derfor kun varmt Annabeth til andre virksomheder, som ønsker professionel og målrettet viden serveret på en inspirerende måde."


Slagelse Kommune, Socialpsykiatrisk Center

HR psykolog, Frederick Juliussen:

"På vores kick-off seminar inviterede vi Annabeth til at holde et oplæg om det at være kompetent, om at være skarp på hvilke kompetencer der er brug for hvornår og om hvordan man sikrer sig at være i besiddelse af de nødvendig kompetencer, som jobbet kræver. Hendes oplæg var afslutningen på to dage, hvor vi havde udforsket og gravet i de metoder og kompetencer, vi havde haft mest succes med i det forgangne år og snakket metoder på et mere abstrakt plan. I forlængelse heraf, ramte Annabeths oplæg lige på kornet!

Det var et oplæg, der både talte til ledelsen og medarbejderen i marken. På en halvanden time fik vi præsenteret 20 konkrete, jordnære metoder og værktøjer, som vi umiddelbart kunne gå hjem og bruge. Der var kun anerkendende ord til hendes oplæg. At oplægget var vellykket, vil jeg sige, i stor udstrækning skyldes hendes energisk forberedelse med fokus på at kende målgruppen og især den sammenhæng oplægget skulle præsenteres i. Jeg ville klart anbefale Annabeth til en kollega, hvis de spurgte!."


Roskilde Kommune

Videnansvarlig Martin Fenger:

"Roskilde Kommunes økonomiafdeling anvendte Annabeth Aagaard fra Den Vidende Virksomhed til at give et inspirerende 'knytnæve' indlæg omkring videndeling. Annabeth er klart en ekspert på området, og hun formåede både at gøre dette begreb meget konkret og nærværende med klar kommunikation og humor samt praktiske værktøjer og erfaringer fra diverse case virksomheder. Tilbagemeldingerne var særdeles positive, og vi kan derfor kun varmt anbefale Annabeth Aagaard og Den Vidende Virksomhed til andre organisationer."


Odense Kommune

Konsulent Henriette Schøler:

"Odense Kommunes økonomiafdelinger ønsker i højere grad at anvende og få udbytte af videndeling og netværk. I den forbindelse har Annabeth Aagaard givet inspiration og konkrete værktøjer med indlægget "Effektiv videndeling og netværksdannelse" samt en netværksworkshop, hvor værktøjerne straks tages i brug under Annabeths kyndige vejledning. Det blev en effektiv dag, hvor deltagerne ikke mindst gav udtryk for begejstring over at værktøjerne ikke alene præsenteres, men også straks tages i anvendelse og kobles til konkrete problemstillinger i hverdagen. Annabeth Aagaard supplerer sine præsentationer med egne erfaringer og oplevelser, hvilket gør indlæggene meget levende og udstråler et stort engagement."


Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen. HR-konsulenter Anne-Dorte Hesselholt og Anja Obdrup:

"Annabeth Aagaard holdt for nylig et oplæg til et Gå-hjem-møde for vores ledere i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune. Oplægget handlede om innovation og resultatfokus. Der er ingen tvivl om, at Annabeth Aagaard har stor viden om og erfaring med emnet. Oplægget var præget af Annabeth Aagaards aktive og vindende facon og var både teoretisk og praktisk i sit indhold. Vi blev præsenteret for en række værktøjer, vi kan anvende i hverdagen - hvilket virkede rigtig godt hos os. At forvaltningens direktion gerne vil mødes med Annabeth Aagaard igen for at tale mere med hende om innovation, sender et klart signal om det indtryk, som hun efterlod sig."


LINAK A/S

Afdelingsleder Torben Kjær-Christensen og kommunikationskoordinator Christian Jørgensen:

"Selvom vi er en typisk industrivirksomhed, er det efterhånden gået op for os, at vores måske største konkurrencemæssige fordel sidder mellem ørerne på vores med-arbejdere. Derfor havde vi inviteret Annabeth Aagaard til at give os en saltvandsindsprøjtning under titlen "Skab resultater gennem læring, viden og kompetencer." I løbet af en inspirerende eftermiddag med oplæg, workshops og dialog viste hun, hvordan og hvorfor målrettet arbejde med læring, viden og kompetencer er så vigtigt for os. Annabeth Aagaard fremstår som en særdeles kompetent og engageret repræsentant for videndelingsområdet, der forstår at få sit budskab formidlet. Vi kan varmt anbefale hende til lignende arrangementer."


TNT Freight Management

HR ansvarlig Rikke Janniche:

"Annabeth Aagaard gennemførte et meget vellykket heldags lederseminar i værdibaseret ledelse for TNT freight management, hvor vi via foredrag, dialog, workshops og præsentationer fik sat ord på værdibaseret ledelse og fik sat konkrete handlinger på vores egne værdier. En meget frugtbar og konstruktiv proces, hvor Annabeth sikkert, effektivt og inspirerende guidede os på vej. Vi kan derfor varmt anbefale Annabeth til andre virksomheder, som arbejder med værdibaseret ledelse."


HMN Naturgas

Personalechef, Kirsten U. Juhl:

"På vores årlige personalepolitiske drøftelse havde vi inviteret Annabeth Aagaard til at holde et foredrag for os omkring effektiv og målrettet kompetenceudvikling. Hun gav os et forrygende indspark med inspiration til vores videre arbejde. I en kombination af stor viden og præsentation af en række virksomhedcases og hands-onværktøjer gjorde Annabeth dette lidt svære begreb relevant og konkret for tilhørerne. Med sit positive og ligefremme væsen skabte hun begejstring og dialog og gav os et skub i den rette retning. Vi kan varmt anbefale Annabeth til andre virksomheder, som ønsker viden og inspiration på højt plan."


Annabeth Aagaard har i denne proces varetaget facilitering af strategiworkshoppen, hvor ledergruppen udarbejdede strategien og handlingsplaner. Desuden rådgivet ved etablering af baggrundsmateriale til fastlæggelse af behov for videnhåndtering. Efterfølgende rådgivet om og deltaget i udvikling af metoder til videnhåndtering og opbygning af videnssystem, kommunikation, implementering, udvikling af værktøjskasser og guidelines, opbygning af ambassadørkorps og vidennetværk samt effektmåling etc.. Endelig rådgivet om og medvirket i lancering ved medarbejderworkshops fordelt rundt i landet samt opfølgning på dette.

Annabeth er meget vidende på sit område, involverer sig, og arbejder både effektivt og løsningsorienteret, og vi kan derfor kun varmt anbefale Annabeth Aagaard til andre virksomheder, som ønsker at arbejde seriøst og målrettet med strategi og ledelse af deres viden og netværk. "


Business Danmark

Marketing coordinator, Rikke Ernstrand, Business Danmark:

"Business Danmark brugte Annabeth Aagaard som oplægsholder på to konferencer i maj 2012 med temaet: "Innovation i Salget". Hun brændte virkelig igennem som inspirator og værktøjsmager. AA målrettede sit indlæg, så hun både ramte bredt og samtidig ramte de enkelte delsegmenter: salgslederen, iværksætteren og 'manden på gulvet'.
Evalueringerne viste efterfølgende, at Business Danmarks medlemmer var begejstrede for både det faglige niveau, fremlæggelse og de hands-on værktøj, som AA kom med. Jeg kan varmt anbefale Annabeth Aagaard både som professionel sparringspartner og som inspirator på et særdeles højt fagligt niveau"

Annabeth gennemførte alle kursusdagene med stort engagement og begejstring, som også smittede af på deltagerne. Annabeth var endvidere rigtig god til at finde niveauet i forhold til modtagerne.
Vi anbefaler Den Vidende Virksomhed og Annabeth Aagaard varmt til andre organisationer, der ønsker at arbejde målrettet med ledelse og organisationsudvikling og har valgt at fortsætte samarbejdet."