Organisation & værdier


Den Vidende Virksomhed varetager rådgivning, udviklingsaktiviteter, foredrag og workshops i forbindelse med f.eks. organisationsforandringer såsom fusioner, omstruktureringer og i relation til værdiprocesser etc.
Disse udviklingsforløb udarbejdes og skræddersyes til virksomhedens unikke karakteristika og altid i tæt samarbejde med virksomheden og dennes interne konsulenter.

De interne konsulenter integreres i udviklingsforløbet og kompetenceudvikles udfra 'train-the-trainer' princippet, så repræsentanterne fra organisationen er trænet til at kunne varetage, styrke og dermed sikrer den langsigtede og succesfulde forankring af organisationsforandringerne.


Kundeudtalelser fra fusionsproces

Danske Bank DK, Senior Konsulent i Business Development Søren Ravn Mortensen

"I forbindelse med integrationen af ca. 130 medarbejdere fra Realkredit Danmarks privatmarked i Danske Banks filialnet, bidrog Annabeth Aagaard som udvikler, foredragsholder og coach på to sammenhængende introduktionsforløb i oktober/november 2007 . Temaer for forløbene var den personlige forandringsproces, værdifællesskab og samarbejdsaftaler med nye kolleger.

Annabeth Aagaard har et smittende engagement og en høj grad af troværdighed. Disse kvaliteter bidrog sammen med indholdet i dagenes aktive workshops til, at medarbejdere og ledere "købte ind" på konkrete værktøjer og viden til at håndtere forandringsprocessen. Vores medarbejdere har givet udtryk for, at Annabeths bidrag har gjort en positiv forskel for den store forandring, de står overfor."

Kundeudtalelse fra lederseminar i Den lærende organisation

Ringkøbing-Skjern Kommune, Direktør Anette Ørbæk Andersen

"Ringkøbing-Skjern kommune valgte Den Vidende Virksomhed som samarbejdspartner på 5 seminarer om Den lærende organisation for alle ledergrupper i kommunen. Direktør Annabeth Aagaard, som var vores kontakt igennem hele forløbet, leverede et meget professionelt og velforberedt produkt, som var skræddersyet til vores behov og ønsker. Med inspirationsindlæg, praktiske workshops, lærerige cases samt handleplaner, blev læring og Den Lærende Organisation gjort konkret og målbar. Deltagerne fik både inspiration og en værktøjskasse til deres eget arbejde med Den lærende Organisation.

Annabeth gennemførte alle kursusdagene med stort engagement og begejstring, som også smittede af på deltagerne. Annabeth var endvidere rigtig god til at finde niveauet i forhold til modtagerne. Vi anbefaler Den Vidende Virksomhed og Annabeth Aagaard varmt til andre organisationer, der ønsker at arbejde målrettet med ledelse og organisationsudvikling og har valgt at fortsætte samarbejdet."


Kundeudtalelse fra lederseminar i værdibaseret ledelse

TNT Freight Management, HR ansvarlig Rikke Janniche

"Annabeth Aagaard gennemførte et meget vellykket heldags lederseminar i værdibaseret ledelse for TNT freight management, hvor vi via foredrag, dialog, workshops og præsentationer fik sat ord på værdibaseret ledelse og fik sat konkrete handlinger på vores egne værdier. En meget frugtbar og konstruktiv proces, hvor Annabeth sikkert, effektivt og inspirerende guidede os på vej. Vi kan derfor varmt anbefale Annabeth til andre virksomheder, som arbejder med værdibaseret ledelse".