RÅDGIVNING

Den Vidende Virksomheds yder målrettet rådgivning og professionel sparring til organisationer, ledere og medarbejdere i forhold til konkrete opgaver og med fokus på, hvor organisationen og målgruppen er nu, og hvor den/de gerne vil bevæge sig hen.

Rådgivning ydes både i forhold til kortvarige og konkrete aktiviteter og som del af længere rådgivningsforløb.

Rådgivning ydes både på organisations- og afdelingsplan, ledelses- og funktionsplan og/eller individplan i form af supervision og coaching af den enkelte leder eller medarbejder i forhold til behov og ønsker.

Al rådgivning er baseret på best practice og den nyeste forskning, men videregives i et sprog, som virksomheden/modtager forstår og gennem konkrete værktøjer, modeller og klare strategier og guidelines som virksomheden/modtager kan bruge direkte i konteksten.