Udviklingsforløb

Den Vidende Virksomhed udvikler skræddersyede udviklingsforløb af kortere og længere varighed målrettet målgruppen og i relation til kundens behov og ønsker.

Alle udviklingsforløb udvikles i tæt samarbejde med kunden og hvor der til hver gang opgave designes en modulopbygget procesmodel over forløbets indhold, aktiviteter, ansvarlige, deadlines og målepunkter.


Den Vidende Virksomhed arbejder udfra 'train-the-trainer' konceptet, som består i, at visse moduler gennemføres af Den Vidende Virksomhed, hvor andre involverer interne konsulenter, der understøttes og/eller trænes til at sikre udviklingsforløbets succes på sigt.


Train-the-trainer metoden anvendes for at sikre den interne integration af den læring, viden og de værktøjer som udviklingsforløbet rummer, så virksomheden selv kan fortsætte processen efterfølgende. Vores erfaringer viser, at denne metode kan være med til at øge graden af succes på sigt, medarbejderinvolvering og forankring af de forandringer, som forløbet er målrettet. Samtidig spares en del omkostninger, da virksomheden selv varetager de opgaver, som de allerede har internt personale til.