Den Vidende Virksomhed

Den Vidende Virksomhed bygger på og arbejder udfra et sæt af værdier, som kendetegner vores omgang og relationer med mennesker både internt som eksternt i organisationen. Disse værdier er vores daglige guideline for dialog, samarbejde og omgang med mennesker og organisationer.

Den Vidende Virksomhed arbejder aktivt udfra disse 4 grundværdier:

1. Kvalitet


Vi sikrer kvalitet gennem ærlige, konstruktive og vidensbaserede kundeløsninger
Værdihandling: vi fastlægger kvalitetskravene sammen med kunden og evaluerer samtlige opgaver og løsninger med vores kunder for løbende at kunne forankre ny læring og sikre den bedste kvalitet i vores og kundernes processer og opgaveløsninger.

2. Kunden i centrum


Vi sætter kunden i centrum ved at tage udgangspunkt i der hvor kundens organisation befinder sig nu, og der hvor de gerne vil hen.
Værdihandling: vi identificerer udviklingsområder og behov sammen med kunden for herefter at skræddersy en prioriteret indsats, der lever op til kundens løsningsbehov, økonomi og forventninger.

3. Innovative løsninger


Vi sikrer innovative løsninger for kunden ved altid at tage udgangspunkt i og integrere den nyeste viden, forskning og innovation.
Værdihandling: vi varetager selv og afsøger løbende international forskning og videnformidling og indsamler best practice kontinuerligt til integration i vores kunders løsninger.

4. Bæredygtighed


Vi sikrer bæredygtige resultater for kunden ved at vurdere virksomhedens udvikling i en bredere kontekst og ved at udvælge den bedste og mest bæredygtige løsning på kort og lang sigt.
Værdihandling: vi er en bæredygtig virksomhed, som gennem omtanke for vores omgivelser og via vores CSR strategi