Videndeling & netværk


Den Vidende Virksomhed lever op til sit navn, idet virksomheden har som hovedformål kontinuerligt at bidrage med viden og deling af den nyeste viden indenfor ledelse, organisation, strategi, HR, netværk og innovation. Virksomhedens direktør, Annabeth Aagaard, har udgivet flere bøger og adskillige artikler om videndeling og netværk.
Hun er bl.a. forfatter til to af de banebrydende bøger indenfor dansk videndeling og videnledelse, henholdsvis, "Viden i bevægelse - på vej mod den vidende virksomhed", Børsens Forlag og "Skab resultater gennem læring, viden og kompetencer", JP Erhvervsforlag.

Desuden er Annabeth Aagaard en af de konsulenter, der har udviklet og implementeret videndeling og videnstrategier i flest danske virksomheder. Den Vidende Virksomhed udvikler og rådgiver omkring udvikling af videnstrategier og netværksstrategier, træning i videnledelse og netværksledelse og struktureret videndeling og effektive netværk. I de praktiske udviklingsforløb kobles læring, videndeling og netværk ofte for at opnå de bedste resultater for virksomheden.

Kundeudtalelse fra videnstrategi udvikling og rådgivning om videnledelse

Kromann Reumert, Videnchef Poul Jensen

"Kromann Reumert har i flere år anvendt Den Vidende Virksomhed som rådgivningshus og med stor succes. Den Vidende Virksomhed har bl.a. bidraget til udvikling af Kromann Reumerts videnstrategi, deltaget på videnseminarer, rådgivet om vidensystemer, kompetencedatabaser, kommunikation, videnambassadører og mange andre viden- og kompetenceopgaver. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet og anbefaler varmt Den Vidende Virksomhed og Annabeth Aagaard til organisationer, som ønsker at arbejde seriøst og målrettet med deres videnledelse og kompetencestyring."

Kundeudtalelse fra udvikling og implementering af videnstrategi:

Odense Kommune, HR Konsulent Henriette Schøler

"Odense Kommunes økonomiafdelinger ønsker i højere grad at anvende og få udbytte af videndeling og netværk. I den forbindelse har Annabeth Aagaard givet inspiration og konkrete værktøjer med indlægget ”Effektiv videndeling og netværksdannelse” samt en netværksworkshop, hvor værktøjerne straks tages i brug under Annabeths kyndige vejledning. Det blev en effektiv dag, hvor deltagerne ikke mindst gav udtryk for begejstring over at værktøjerne ikke alene præsenteres, men også straks tages i anvendelse og kobles til konkrete problemstillinger i hverdagen. Annabeth Aagaard supplerer sine præsentationer med egne erfaringer og oplevelser, hvilket gør indlæggene meget levende og udstråler et stort engagement."

Kundeudtalelse fra udvikling og implementering af videnstrategi

Vejdirektoratet, kvalitetskoordinator, Anne Marie Flensted

"Vejdirektoratets Anlægsdivision har anvendt Annabeth Aagaard som rådgiver og facilitator igennem de sidste par år i forbindelse med organisationens udvikling, implementering og forankring af videnstrategi.

Annabeth Aagaard har i denne proces varetaget facilitering af strategiworkshoppen, hvor ledergruppen udarbejdede strategien og handlingsplaner. Desuden rådgivet ved etablering af baggrundsmateriale til fastlæggelse af behov for videnhåndtering. Efterfølgende rådgivet om og deltaget i udvikling af metoder til videnhåndtering og opbygning af videnssystem, kommunikation, implementering, udvikling af værktøjskasser og guidelines, opbygning af ambassadørkorps og vidennetværk samt effektmåling etc.. Endelig rådgivet om og medvirket i lancering ved medarbejderworkshops fordelt rundt i landet samt opfølgning på dette.

Annabeth er meget vidende på sit område, involverer sig, og arbejder både effektivt og løsningsorienteret, og vi kan derfor kun varmt anbefale Annabeth Aagaard til andre virksomheder, som ønsker at arbejde seriøst og målrettet med strategi og ledelse af deres viden og netværk. "