Den Vidende Virksomhed

Det er Den Vidende Virksomheds vision at være blandt de tre førende konsulentvirksomheder i Danmark indenfor strategi- og ledelsesudvikling, som til stadighed formår at skabe tilfredshed og understøtte bæredygtige forretningsresultater for vores virksomhed og for vore kunder.

Vores vision vil vi efterstræbe gennem vores værdisæt og strategiske initiativer karakteriseret ved følgende:

Vi vil fastholde og udvikle vores position som et konsulenthus, der formår at integrere best practice og den nyeste empiriske viden indenfor ledelse, strategi, innovation og organisationudvikling

Vi vil løbende videreudvikle vores netværk og relationer til virksomheder, interesseorganisationer, forsknings-miljøerne og andre samarbejdspartnere for kontinuerligt at øge vores viden og kvaliteten af vores ydelser.

Vi vil løbende videreudvikle egen praksis og metoder på baggrund af vores kunders feedback, erfaringer, best practice, effektmåling af opgaveløsninger og empirisk forskning.

Vi vil til stadighed øge vores videnformidling gennem produktion af bøger, artikler og forskning inden for ovenstående felter.

Vi vil basere alle vores interne og eksterne relationer på vores værdier og efterleve dem i praksis.