RÅDGIVNING

Den Vidende Virksomheds yder konstruktiv, målrettet rådgivning og professionel sparring til organisationer, ledere og medarbejdere i forhold til konkrete opgaver og med fokus på, hvor organisationen og målgruppen er nu, og hvor den/de gerne vil bevæge sig hen.

Rådgivning ydes både på adhoc basis og som del af længere rådgivningsforløb.

Rådgivning indgår som en integreret del af diverse udviklingsaktiviteter og længere udviklingsforløb.

Rådgivning ydes både i relation til en konkret udfordring eller opgave på afdelings- og organisationsplan, og som personlig rådgivning, supervision og coaching af den enkelte leder eller medarbejder i forhold til behov og ønsker.